GLÄNTANS BIGÅRDAR

Fredrik Sahlin är uppväxt nära inpå naturen och har alltid haft ett stort naturintresse. Det ledde till att han utbildade sig till jägmästare. På fritiden började han så småningom att ägna sig åt biodling. Fr.o.m. 2007 har han drivit sitt företag Gläntans Bigårdar i full skala.

Företaget innehar cirka 100 bisamhällen som är fördelade på 12 bigårdar utplacerade på lämpliga ställen i trakten kring Önnestad, där han bor med sin familj. Den totala bistyrkan uppgår därför till ca 5 000 000 bin sommartid.

Bina producerar varje år ca 6 ton honung och detta gör företaget till en av Skånes största KRAV-godkända biodlingar. Honung från Gläntans Bigårdar säljs över hela Skåne, ja till och med längre uppåt i landet också. Förutom ”vanlig” honung finns också sorthonung. Sorthonungen har en mer särpräglad smak av den nektar som bina har samlat in. Det finns bl.a. maskroshonung och hallonhonung.

Naturligtvis är biodlingen KRAV-godkänd. Här beskriver vi några av de viktigaste punkterna som skiljer mot konventionell biodling: KRAV-godkänt socker används vid invintringen. Vaxet rensas på KRAV-godkänt renseri. Honungen kallslungas. Inga kemiska bekämpningsmedel används i kuporna. Sjukdomsbekämpning mot varroakvalstret sker med biotekniska metoder samt användning av organiska syror (vilka förekommer naturligt i liten mängd i bisamhället). Det är mer arbetskrävande än i konventionell skötsel. I närheten av bikuporna ska finnas vilda växter eller KRAV-godkända odlingar.

Mer ingående information om KRAV-godkänd biodling finns på KRAV:s hemsida www.krav.se

DSC02468
En vacker sommardag besöker vi Gläntans Bigårdar. Här står Tant Gurka med ägaren Fredrik Sahlin utanför huset där honungen bereds.
DSC02310
Sådana här skyddskläder använder biodlare för att undvika bistick.
DSC02298
Den här bigården är placerad på öppna fält men det är vindskydd samt eftermiddagsskugga. Företaget har c:a 100 samhällen fördelade på 12 bigårdar.
DSC02322
Fredrik Sahlin förklarar för besökarna att när honungscellerna börjar täckas med ett vaxlock även på de yttre ramarna så är skattlådan mogen för skörd.
DSC02387
Detta är en yngelram. De täckta cellerna innehåller en förpuppad bilarv. Utvecklingen från ägg till krypfärdig imago är 21 dagar. De öppna cellerna till höger i bild innehåller pollen som bina samlar in för att tillverka fodersaft till biynglet.
DSC02356
En ny skattlåda har satts på det här samhället vid förra bigårdsbesöket. Eftersom det nu är sensommar och nektarproduktionen har kulminerat behövs förmodligen inte en ny skattlåda.
DSC02366
Det här samhället har däremot fyllt sin översta skattlåda så det är dags att sätta på en till.
DSC02367
Avlägsna täckplasten …
DSC02370
… och på med en ny skattlåda.
DSC02380
Fredrik använder spärrgaller i sin biodling. Spärrgaller skiljer yngelrum från skattlådor. Spärrgallrets maskor är så små att arbetsbina kan krypa igenom men drottning och drönare som är lite större kan inte komma upp i skattlådorna. Bina lägger honungen naturligt ovanför ynglet men spärrgallret är en extra säkerhet för biodlaren att så länge åtgärden sker ovanför spärrgallret så riskeras inte drottningen.
Detta samhälle har delats tidigare i sommar för att undvika svärmning. Nu kontrollerar Fredrik att den nya drottningen är äggläggande. Jodå! Det är hon. Här finns täckt yngel och i de öppna cellerna nylagda ägg.
DSC02400
Yrkesbiodlarens universalverktyg: Kupkniv och kaktång.
DSC02415
Avläggarbigården. Här samlas de nya samhällen (avläggare) som produceras under säsongen och går i produktion till nästa säsong.
DSC02417
Parningsbigården. I dessa tvillingkupor produceras årets drottningar (vise). Ungdrottningen flyger ut till särskilda drönarsamlingsplatser i naturen där det råder gynnsamma aerodynamiska förhållanden. Vid denna eller ett fåtal på varandra följande parningsflykter paras vise med 25-35 drönare. Därefter paras hon aldrig mer.
DSC02431
Tillbaka i honungshuset. Avtäckning sker genom att vaxlocket skrapas upp så att honungen kan slungas ut. En full ram innehåller ungefär 1,2-1,4 kg honung.
DSC02434
Efter avtäckning placeras ramen i slungningsmaskinen. Maskinen rymmer 16 ramar. Den är helautomatisk så när locket stängs startar en förprogrammerad inställning som vänder rotationsvarv så att båda sidor av ramen slungas.
DSC02426
Så här ser en nyslungad ram ut.
DSC02460
Den gyllene varan upptappad på burk.

Tillbaka …