HUR VET MAN ATT DET ÄR EKOLOGISKT?

Idag kan det vara en utmaning, att orientera sig bland alla miljömärkningar och göra bra val för miljö och klimat. Hos Tant Gurka blir valen enklare, för alla produkter vi säljer är ekologiska och noggrant utvalda. 

Märkningar 

Som konsument har du möjlighet att styra utvecklingen i en positiv riktning, genom att välja produkter som är skonsamma för miljön. De olika miljömärkena, är ett sätt att hjälpa dig som konsument, att göra miljöriktiga val. 

Hos Tant Gurka finns produkter, som är märkta med bl.a. KRAV, EU-lövet, DEMETER mm. Nedan följer en kort beskrivning av de olika märkenas innebörd. KRAV är den mest kända miljömärkningen för livsmedel i Sverige. Att en produkt är KRAV märkt, innebär att den har producerats på en ekologisk grund och att man har tagit hänsyn till bl.a. djuromsorg, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs regler inkluderar hela produktionskedjan och finns på produkter från hela världen. KRAV fokuserar inte på var varan har producerats, utan hur produktionen har gått till. 

Alla produkter som är KRAV-märkta, har odlats utan kemiska bekämpningsmedel. Det finns dock naturliga ämnen, som är tillåtna att bespruta växter med inom ekologisk odling. Dessa ämnen är ofarliga och bryts ner i det naturliga kretsloppet. Det är t.ex. tillåtet att spruta med pyretrum, som är utvunnet ur växten krysantemum. Det är också tillåtet med biologisk bekämpning. Tor Magnusson, som odlar de fantastiska tomaterna, som finns hos Tant Gurka under sommaren och hösten, använder sig t.ex. av rovsteklar som släpps in i växthusen. Dessa äter sedan upp de insekter som angriper tomatplantorna.

Konstgödsling är förbjudet inom KRAV-odling. När det gäller gödsling använder man sig t.ex. av stallgödsel eller avfall från annan KRAV-märkt produktion. Det är även vanligt att bönderna använder sig av s.k. vallodling. Då odlar man kvävebindande växter t.ex. klöver eller lucern vissa år. Dessa växter har den fantastiska egenskapen att de binder kväve till rötterna, vilket naturligt återför näringsämnen till marken. 

När det gäller förädlade produkter, t.ex. sylt, majonnäs, choklad mm, så innehåller en KRAV-producerad produkt inte några naturfrämmande tillsatser. Endast naturliga ämnen får användas, på så sätt faller många e-nummer bort. För att en sammansatt produkt, ska kunna bli KRAV-märkt måste minst 95 % av innehållet komma från KRAV-märkt produktion. De 5 % som kan vara konventionella, får bara vara sådana råvaror som är svåra att få tag på som KRAV- godkända. 

Genetiskt modifierade organismer (GMO), är helt förbjudet inom ekologisk odling, så inga genmodifierade fröer får användas.DEMETER är en märkning för biodynamisk odling, som är en typ av ekologisk odling. DEMETER märkta produkter uppfyller kraven för KRAV:s och EU:s regler för ekologisk produktion. Inom biodynamisk odling eftersträvas att odla i samklang med naturen och hänsyn tas på ett mer filosofiskt sätt till naturens växlingar. Gården ses som en organism, och målet är att den ska vara självförsörjande i fråga om foder och gödsel. Det är inte tillåtet att bedriva någon form av konventionell odling på delar av gården. Tant Gurka har ganska ofta DEMETER-märkta grönsaker och frukt. I Sverige finns några DEMETER-märkta gårdar, men odlingsmetoden är vanligare i Danmark och Tyskland. 

En DEMETER-gård har alltid djur och djurhänsynen går ett steg längre, när det gäller djuromsorg, än vad KRAV och EU-lövet gör. Så får du tag på t.ex. en DEMETER-märkt ost, så vet du att kossan har haft det extra bra.EU-ekologisk (EU-Lövet), ungefär samma regler som för KRAV.
Det som skiljer är att djuromsorgen inte är lika omfattande och att inte socialt ansvar finns med. Därför är det extra viktigt att en produkt med denna märkning även har Fair Trade, om den är producerad utanför Europa. 

EU-blomman är en märkning som finns på hygienartiklar, rengöringsmedel och trädgårdsartiklar. EU-blomman motsvarar den svenska märkningen Svanen.
En produkt, som bär EU-blomman uppfyller hög miljöstandard, under hela tillverkningen. Ett av kraven, är att orsaka så lite avfall och koldioxid som möjligt när produkten tillverkas. För att få miljömärkningen, måste företagen också utveckla produkter, som är hållbara och lätta att laga eller återvinna.

 KONTROLL AV EKOLOGISK PRODUKTION

Det finns regler för hur produktionen ska gå till för att en vara ska få märkas som ekologisk. Företaget måste anmäla sig till ett kontrollorgan, som besöker bonden eller producenten varje år. 

För ekologiskt märkta produkter finns krav på att innehållet ska gå att spåra tillbaka. Kontrollanten går igenom fakturor, för att se att producenten faktiskt har köpt in t.ex. fröer eller råvaror som är ekologiskt odlade. Vid kontrollen kollar man också, så att inga otillåtna kemiska ämnen används. På ekologiska produkter ska det enkelt och tydligt för konsumenterna, gå att läsa vilket kontrollorgan som har genomfört certifieringen. Två vanliga kontrollorgan i Sverige är KIWA och SMAK. Samtliga länder i världen har liknande märkningssystem för kontroll av ekologiska livsmedel. 

På livsmedelsverket finns en lista över godkända kontrollorgan i Sverige. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) hanterar godkännandet och ackrediteringen av de olika kontrollorganen i samarbete med Livsmedelsverket, som delegerar kontrollen. Det betyder att både SWEDAC och Livsmedelsverket kontrollerar hur kontrollorganen sköter sina uppgifter. DJURHÅLLNING

Djurhållningen är också något som skiljer sig åt mellan ekologiska och konventionella gårdar. Hur djur, som är levande kännande varelser behandlas inom konventionell produktion, är en skam för mänskligheten. Många TV-dokumentärer har gjorts om detta, så för den som verkligen vill veta är det bara att leta upp någon av dem. 

Djur behöver naturligtvis få utlopp för sina naturliga beteenden för att må bra. På ekologiska gårdar har alla djur tillgång till utevistelse och möjlighet att beta, picka eller böka. Välj alltid ekologisk produktion!!!

De ägg som finns hos Tant Gurka är naturligtvis KRAV-märkta. De kommer från Söderåsens Ekoägg. Vi har besökt gården och berättar om den härFÖRDELAR MED ATT ÄTA VEGETARISK/VEGANSK KOST

Det finns en mängd fördelar, som kommer med att äta vegetariskt eller veganskt. Att vara vegetarian innebär att man undviker alla köttprodukter såsom nöt, fläsk, fisk, fågel och skaldjur. En vegansk kost innebär att man utöver köttet även undviker mejeriprodukter t.ex. mjölk och ost samt ägg.

Vi är många människor på jordklotet, som alla behöver mat. Idag står vi inför ett stort problem med att maten inte räcker till varken nu eller framöver. För att producera kött, krävs enorma mängder mark och resurser, då djuren behöver få i sig mycket foder för att kunna användas, som livsmedel åt oss. 

En växtbaserad kost kräver endast en femtedel så mycket mark jämfört med den svenska genomsnittskosten.
Man kan alltså säga, att många fler människor skulle kunna få mat, om inte kalorierna tog en omväg genom djuren. Idag används alltså största delen av jordbruket till att odla djurfoder, vilket är ett ofantligt slöseri. Det går alldeles utmärkt, att få sitt närings och proteinbehov från växtriket. Dock bör man äta B-12 berikade produkter, eller ta ett tillskott av detta vitamin. I handeln finns massor av kokböcker med växtbaserad kost, så det är bara att sätta igång.

För de, som ändå vill äta kött och mejeriprodukter, rekommenderar vi det som produceras av Ängavallens gård. Tant Gurka har själv varit på studiebesök på denna gård och kan intyga att djurhållningen är ännu bättre, än vad som krävs inom KRAV eller EU-certifieringen. Läs gärna jämförelsen på deras hemsida.